ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน ก.ค. 59
กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน ก.ค. 59
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            นายจารึก ฤทธิ์เดช ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) พร้อมด้วย น.ส.เปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการฯ และหัวหน้างานในสังกัดร่วมกิจกรรม "สนทนายามเช้า (Morning Talk)" ประจำเดือน ก.ค. 2559 เพื่อหารือแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำให้เป็นไปตามเป้าหมาย, การซักซ้อมกระบวนการตรวจสอบมาตรวัดน้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำ ตลอดจนหารือในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937