ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 จัดประชุมวิธีปฏิบัติโครงการน้ำดื่มบรรจุขวด ให้แก่ กปภ.สาขาในสังกัด ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 จ.สระบุรี
กปภ.ข.2 จัดประชุมวิธีปฏิบัติโครงการน้ำดื่มบรรจุขวด ให้แก่ กปภ.สาขาในสังกัด ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 จ.สระบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


    เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุมวิธีปฏิบัติโครงการน้ำดื่มบรรจุขวด ให้แก่ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 30 สาขา ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 จ.สระบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผอ.กปภ.ข.2 เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้ กปภ.สาขาในสังกัด ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องต่อไป

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937