ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี จัดโครงการ “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ในพื้นที่ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
กปภ.สาขาปทุมธานี จัดโครงการ “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ในพื้นที่ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

"เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัด "โครงการเติมใจให้กัน" เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับความเดือดร้อนยังไม่มีน้ำประปาใช้ ได้ยื่นคำร้องขอใช้น้ำประปา พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาอย่างประหยัด และถูกต้อง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บริการต่างๆ ของการประปา โดยในการจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้ใช้น้ำยื่นคำร้องขอใช้น้ำประปาจำนวน 106 ราย ด้วยกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี"

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937