ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาด่านขุนทด พบประชาชนในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2559
กปภ.สาขาด่านขุนทด พบประชาชนในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            นางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด รวม 11 คน จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณบ้านพันชนะ หมู่ 1 และ หมู่ 2  , บ้านมาบกระสัง หมุ่ 5 ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยแบ่งกลุ่มพนักงานออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อลงพื้นที่ออกพบประชาชน พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค , ดำเนินการผูกลวดตีตรามาตรที่ขาดชำรุด , ตรวจสอบและซ่อมแซมท่อประปาภายในบ้านของผู้ใช้น้ำ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้น้ำประปา การชำระค่าน้ำ รวมถึงรวบรวมปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป

..................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาสวนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937