ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี มอบน้ำดื่ม กปภ. ในกิจกรรม "ดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ตอน "รักเพลง รักพระเจ้าอยู่หัว" ของกองทัพบกและจังหวัดปทุมธานี
กปภ.สาขาปทุมธานี มอบน้ำดื่ม กปภ. ในกิจกรรม "ดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ตอน "รักเพลง รักพระเจ้าอยู่หัว" ของกองทัพบกและจังหวัดปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี ได้มอบน้ำดื่ม ตรา กปภ. ให้แก่จังหวัดปทุมธานี เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงานในกิจกรรม "ดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ตอน "รัก เพลง รักพระเจ้าอยู่หัว"" ซึ่งกองทัพบกโดยพัน ร.มทบ.11 ร่วมกับจังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น โดยมีพลตรีสนิธชนก สังขจันทร์ ผู้บัญชาการทหารบกที่ 11 เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการแสดงบนเวทีของศิลปิน ดารา นักร้อง ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานภาพวาดเกี่ยวกับในหลวง และพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีอีกด้วย ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ.เมือง จ.ปทุมธานี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937