ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวงเนื่องในเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
กปภ.สาขาพิมาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวงเนื่องในเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายสิงห์ชัย  เหล่ามงคลชัยศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย พร้อมด้วยพนักงาน ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดวิปัสนารังกาใหญ่ ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

.......................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาสวนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937