ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงมอบน้ำดื่มให้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมพวง
กปภ.สาขาชุมพวงมอบน้ำดื่มให้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมพวง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน  2559 นางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 360  ขวด  ให้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมพวง สำหรับใช้ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปรู้จักการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวงมากขึ้น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมทางสังคมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงกระชับสัมพันธ์ไมตรี และสร้างความสามัคคีกับหน่วยงานอื่นๆ

......................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937