ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.เขต 2 ร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง กปภ.สำนักงานใหญ่ จัดอบรบซักซ้อมความเข้าใจในการปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
กปภ.เขต 2 ร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง กปภ.สำนักงานใหญ่ จัดอบรบซักซ้อมความเข้าใจในการปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จัดอบรมซักซ้อมความเข้าใจในการปรับปรุงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ให้แก่ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานในสังกัด กปภ.ข.2 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.2 จ.สระบุรี  โดยมีนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผอ.กปภ.ข.2 เป็นประธานในการอบรม สำหรับการอบรมในครั้งนี้เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ให้ทราบและสามารถจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กปภ.เขต และกปภ.สาขาได้อย่างถูกต้องต่อไป

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937