ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานรอบ 8 เดือน
กปภ.ข.2 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานรอบ 8 เดือน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


            วันที่ 20 มิถุนายน 2559 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานรอบ 8 เดือน ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 30 สาขา โดยมี นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เป็นประธานการประชุม และมีผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละสาขา และวางแผนการทำงานร่วมกันเพื่อให้ผลการทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกโครงการ

....................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937