ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่อง ออกหน่วยบริการประชาชนนอกสถานที่ หมู่บ้านพรหมประดิษฐ์ ม.๑๔ และหมู่บ้านซับม่วง ม.๔ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
กปภ.สาขาปากช่อง ออกหน่วยบริการประชาชนนอกสถานที่ หมู่บ้านพรหมประดิษฐ์ ม.๑๔ และหมู่บ้านซับม่วง ม.๔ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำโดย นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค  สาขาปากช่อง  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด  ร่วมออกโครงการเติมใจให้กัน โดยออกรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ อัตราค่านำ้ประปา  พร้อมกับได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการใช้น้ำอย่างถูกวิธี ณ บ้านพรหมประดิษฐ์ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ช่วงเวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. และหมู่บ้านซับม่วง ม.๔ ต.จันทึก อ.ปากช่อง ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น ของวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในท้องที่เป็นจำนวนมาก

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937