ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับพนักงานสังกัดสำนักปฏิบัติการ 5 ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานกปภ. สาขาปทุมธานี
กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับพนักงานสังกัดสำนักปฏิบัติการ 5 ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานกปภ. สาขาปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี ร่วมกับพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับพนักงานสังกัดสำนักปฏิบัติการ 5 การประปาส่วนภูมิภาค ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) และระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี ทั้งนี้ ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา และขั้นตอนการจ่ายน้ำประปาก่อนจะมาเป็นน้ำประปาส่งจ่ายให้ประชาชนอีกด้วย ณ ห้องรับรองการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี , สถานีสูบน้ำแรงต่ำวัดไก่เตี้ย ต.กระแชง อ.สามโคก และสถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส จังหวัดปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937