ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ออกหน่วย “โครงการเติมใจให้กัน” ณ หมู่บ้านโฮมเพลส รังสิต
กปภ.สาขารังสิต(พ) ออกหน่วย “โครงการเติมใจให้กัน” ณ หมู่บ้านโฮมเพลส รังสิต
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายจารึก ฤทธิ์เดช ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) มอบหมายให้งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย โดยนายวรเศรษฐ์ สุริยกานนท์ หัวหน้างานบริการฯ 3 และพนักงานในสังกัด ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ตาม "โครงการเติมใจให้กัน" เพื่อให้บริการตรวจสอบมาตร
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937