ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูงออกให้บริการในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
กปภ.สาขาโนนสูงออกให้บริการในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธนัท ณ สงขลา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง พร้อมด้วย หัวหน้างานบริการและลดน้ำสูญเสีย หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ โดยได้ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาแก่ผู้ใช้น้ำรายใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาและวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด  ณ หมู่ ๕ - ๘ ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยมีประชาชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก และมีลูกค้าได้รับบริการรวมทั้งสิ้น ๕๑ ราย

...............................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937