ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาอ่างทอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5
กปภ.สาขาอ่างทอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง โดยการนำของนายวรดี  ชินคชบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5 โดยพูดคุยถึงผลการดำเนินงานรวม 8 เดือนที่ผ่านมา  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงานเพื่อให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937