ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี นำรถ PWA Mobile Service ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
กปภ.สาขาลพบุรี นำรถ PWA Mobile Service ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี โดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาลพบุรี มอบหมายให้พนักงานในสังกัด นำรถ PWA Mobile Service ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนรับชำระค่าน้ำประปา ณ บริเวณศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ยังได้แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้น้ำอย่างถูกวิธี ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำโดยเป็นการลดภาระค่าเดินทาง ซึ่งสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างมาก

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937