ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 และกปภ.สาขาในสังกัด เข้าศึกษาดูงานโรงกรองน้ำสามเสน กปน. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานร่วมกัน
กปภ.ข.2 และกปภ.สาขาในสังกัด เข้าศึกษาดูงานโรงกรองน้ำสามเสน กปน. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานร่วมกัน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 นางสาวธิติมา พลพินิจ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 และ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด รวม 22 คน  เข้าเยี่ยมชมโรงกรองน้ำสามเสน การประปานครหลวง  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในการควบคุมดูแลระบบผลิตน้ำของหน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาค และ การประปานครหลวง โดยมีหัวข้อที่เข้าศึกษาดูงาน ได้แก่ การทำงานของระบบผลิตน้ำ การควบคุมคุณภาพน้ำ และการจัดการเรื่อง PM โดยมีผู้บริหารพร้อมด้วยวิทยากรของการประปานครหลวงให้การต้อนรับและนำชมโรงกรองน้ำสามเสน

...........................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937