ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ลงพื้นที่นครนายก เร่งแก้ปัญหาถนนทรุด
กปภ.ลงพื้นที่นครนายก เร่งแก้ปัญหาถนนทรุด
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงตรวจพื้นที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เร่งแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของถนนหน้าตลาดเก่าองครักษ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสวัสดิภาพของประชาชนให้ได้เร็วที่สุด

              นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดการพังทลายของดินบริเวณถนนหน้าตลาดเก่าองค์รักษ์ (ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นแนวยาวประมาณ 130 เมตร กปภ.ไม่ได้นิ่งนอนใจได้เร่งรุดเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต 2 และ นายสุภรณ์ เฉลียวบุญ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านนา ร่วมประชุมหารือประเมินสถานการณ์กับนายกเทศมนตรีตำบลองครักษ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ กรมชลประทาน และผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาบ้านนา โดยมีนายธานี สินประสงค์ นายอำเภอองครักษ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันปัญหาดินทรุดตัวไม่ให้ลุกลามมากยิ่งขึ้น พร้อมหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของชุมชน อย่างไรก็ตาม รศ. สิริวัฒน์ ไชยชนะ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ได้แนะนำการแก้ปัญหาในเบื้องต้นว่าควรเร่งปักเข็มไม้ตลอดแนวที่เสียหายเพื่อป้องกันการพังทลายของดินอย่างเร่งด่วน คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ภายใน 1 วัน  

              นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต 2 กล่าวเพิ่มเติมว่ากปภ. ห่วงใยความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง ขณะนี้ กปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยินดีร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินบริเวณถนนหน้าตลาดเก่าองครักษ์ เพื่อให้ประชาชนกลับมามีความสะดวกในการใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937