ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการโครงการ “ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2559
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการโครงการ “ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงาน รวม  50  คน ดำเนินการโครงการ "ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2559  ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.  ณ สถานีผลิตน้ำอยุธยา 2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กรมป่าไม้ได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2559 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่สมควร โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้รายงานผลการจัดกิจกรรมให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด รวบรวมเพื่อรายงานกรมป่าไม้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ได้จัดกิจกรรมโครงการ "ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2559  ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.  ณ สถานีผลิตน้ำอยุธยา 2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937