ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.เขต 2 จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 7 เดือน สายงานรองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4) ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 จ.สระบุรี
กปภ.เขต 2 จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 7 เดือน สายงานรองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4) ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 จ.สระบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    วันนี้ (2 มิถุนายน 2559) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผอ.กปภ.ข.2 จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 7 เดือน สายงานรองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4) ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.2 จ.สระบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ(ปฎิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคเป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้บริหารและผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.2 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937