ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายกออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน
กปภ.สาขานครนายกออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม   2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำโดย นายกฤษณ์  ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมโครงการ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน โดยออกพื้นที่ ณ บริเวณตลาดเก่าวังกระโจม  อ.เมือง  จ.นครนายก  เพื่อให้บริการตรวจสอบท่อประปาภายในบ้าน บริการซ่อมท่อแตกท่อรั่วภายในและภายนอก ระบายตะกอนหัวดับเพลิง เพื่อสร้างความมั้นใจในคุณภาพน้ำให้กับประชาชน พร้อมนี้ยังได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจและพึงพอใจกับการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายกเป็นอย่างมาก

..............................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937