ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4) รักษาการผู้ว่าการกปภ. เข้าร่วมต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะในกิจกรรมการตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา
นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4) รักษาการผู้ว่าการกปภ. เข้าร่วมต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะในกิจกรรมการตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4) รักษาการผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 และผู้จัดการ กปภ.สาขา ในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะในกิจกรรมการตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ปัญหาภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมา โดยรองชุมพลฯ ได้รายงานถึงข้อมูลการใช้น้ำดิบและโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายสำหรับระบบผลิตของกปภ.สาขาในจังหวัดนครราชสีมา ให้แก่พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับทราบถึงความคืบหน้าโครงการดังกล่าวอีกด้วย

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937