ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมายร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชลำน้ำมูล
กปภ.สาขาพิมายร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชลำน้ำมูล
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2559  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย  โดย นายสิงห์ชัย  เหล่ามงคลชัยศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกับ เทศบาลตำบลพิมาย ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ และ ประชาชนอำเภอพิมาย ร่วมกันทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำบริเวณลำน้ำมูล ด้านท่อทางดูดของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย ซึ่งการทำกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะทำให้ลำน้ำมูลซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมายนำมาผลิตน้ำประปา มีความใสสะอาดขึ้น ยังเป็นกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กปภ.

..............................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937