ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.เขต 2 ร่วมกับ กปภ.สาขาพระพุทธบาท จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2559
กปภ.เขต 2 ร่วมกับ กปภ.สาขาพระพุทธบาท จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    วันนี้ (19 พฤษภาคม 2559) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผอ.กปภ.ข.2 ร่วมกับ นายเฉลิมพล ประเสริฐสุวรรณ ผจก.กปภ.สาขาพระพุทธบาท และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2559 ณ บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำแรงสูงหนองโดน ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในองค์กรอีกด้วย

 

  งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937