ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาหนองแคออกพบประชาชนในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559
กปภ.สาขาหนองแคออกพบประชาชนในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค นำโดย นายชวลิต วรชิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค นำทีมพนักงานออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559 โดยร่วมกิจกรรมกับจังหวัดสระบุรีในโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (วันที่ 29 เมษายน 2559) ณ วัดหนองตะเฆ่ อ.หนองแค จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแคได้ให้บริการสอบถามข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระบบประปา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับคำร้องต่างๆ  รวมถึงให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

......................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาสวนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937