ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
กปภ.สาขารังสิต(พ) เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  นางชาลิสา แก้ววิเศษ หัวหน้างาน ๘ งานจัดเก็บรายได้ ๔ การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) พร้อมพนักงานพนักงานในสังกัดเป็นตัวแทนหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล  ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  โดยมีนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937