ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมายบริจาคน้ำดื่มถวายวัดเดิมเพื่อแจกฟรีแก่ผู้ร่วมงานสักการะสรีระร่างของพระโพธิวรญาณ (หลวงพ่อเขียว)
กปภ.สาขาพิมายบริจาคน้ำดื่มถวายวัดเดิมเพื่อแจกฟรีแก่ผู้ร่วมงานสักการะสรีระร่างของพระโพธิวรญาณ (หลวงพ่อเขียว)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 5  เมษายน 2559 นายสิงห์ชัย เหล่ามงคลชัยศรี ผจก.กปภ.สาขาพิมาย พร้อมพนักงานในสังกัดกปภ.สาขาพิมาย ร่วมกันบริจาคเงินซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 148 โหล เพื่อนำไปถวายวัดเดิมสำหรับนำไปแจกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานสักการะสรีระร่างของพระโพธิวรญาณ (หลวงพ่อเขียว) พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนในอำเภอพิมายและประชาชนทั่วไป ในระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน 2559   พร้อมนี้ นายสิงห์ชัย เหล่ามงคลชัยศรี และ พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน...ชมเมืองพิมาย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรในการคืนประโยชน์ให้สังคม

.................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937