ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูงจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2559
กปภ.สาขาโนนสูงจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 นายธนัท ณ สงขลา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ได้มอบหมายให้ หัวหน้างานบริการฯ และ หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2559 โดยได้ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาแก่ผู้ใช้น้ำรายใหม่ ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วภายในบ้านและนอกบ้าน และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาแก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำบ้านเพชร หมู่ 1 ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจและพึงพอใจกับการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูงเป็นอย่างมาก

............................................................................

งานลูกค้าสมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937