ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระพุทธบาทจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2559
กปภ.สาขาพระพุทธบาทจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท พบประชาชนในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เพื่อให้บริการรับคำร้องขอใช้น้ำประปาและแจกน้ำดื่มฟรีแก่ลูกค้าและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โดยมีลูกค้าที่ได้รับบริการรวม 29 ราย

.................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937