ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่พบประชาชนในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน
กปภ.สาขาบ้านหมี่พบประชาชนในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559 โดยการลงพื้นที่พบลูกค้าและประชาชนเพื่อให้บริการเรื่องระบบประปา พร้อมออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ จำนวน 116 ราย ณ บริเวณวัดเนินยาว หมู่ที่ 6 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี นอกจากนี้ยังได้นำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปแจกประชาชนทั่วไปในพื้นที่ให้บริการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะนำการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธีและช่องทางการชำระค่าน้ำประปาต่างๆ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

.............................................................................

งานลูกค้สัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937