ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม “พระราชพิธีสงกรานต์” ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม “พระราชพิธีสงกรานต์” ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ)นำโดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วย นายนคร ขอแนบกลาง หัวหน้างานบริการฯ และนายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ เข้าร่วมพระราชพิธีสงกรานต์  ในวันที่ 27 เมษายน 2559  เวลา 09.30  น.   ณ   วัดพนัญเชิงวรวิหาร  โดยนายประยูร รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องราชสักการะพระราชทานซึ่งทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา


               ด้วยในการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงมหาดไทย เชิญเครื่องราชสักการะ ซึ่งทรงพระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ เจดียสถาน ต่างๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ

1.วัดพนัญเชิงวรวิหาร

2.วัดสุวรรณดาราราม

3.วิหารพระมงคลบพิตร


               โดยนายประยูร รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องราชสักการะพระราชทานซึ่งทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937