ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ นำโดยนายชาญชัย จันทบาล ผุ้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559 โดยจัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูป และพระแม่ธรณี พร้อมรดน้ำขอพรจากผู้จัดการฯ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิรมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันอีกด้วย

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937