ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประชุมสรุปผลงานประจำไตรมาส ครั้งที่ 1/2559 ของ กปภ. 4 สาขาในจังหวัดปทุมธานี
การประชุมสรุปผลงานประจำไตรมาส ครั้งที่ 1/2559 ของ กปภ. 4 สาขาในจังหวัดปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            นายประกอบ  พิทยาภรณ์  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสรุปผลงานประจำไตรมาส ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งเป็นการประชุมระหว่าง การประปาส่วนภูมิภาค 4 สาขา ในจังหวัดปทุมธานี  (สาขาปทุมธานี, สาขารังสิต (พ.),สาขาคลองหลวง,สาขาธัญบุรี และ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (บริษัทฯ) เป็นการประชุมหารือเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานที่ดี โดยมีผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค 4 สาขา ในจังหวัดปทุมธานีร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 เมายน 2559
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937