ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                 นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ)  สาขาพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วย  นางอังสนา เจียมศรีวงศ์ ผช.ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นายนคร ขอแนบกลาง หัวหน้างานบริการฯ และ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ      เนื่องใน  " วันคล้ายวันสวรรคต  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช "  ประจำปี 2559    ในวันที่ 25 เมษายน 2559  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  บริเวณทุ่งภูเขาทอง ตำบลลุมพลี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี  นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

                  พิธีเริ่มขึ้นเวลาประมาณ  08.00  น. โดยข้าราชการพลเรือน  ตุลาการ  อัยการ  ทหาร ตำรวจ  เหล่ากาชาดจังหวัด  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา    ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรส่วนท้องถิ่น  นักเรียน  นักศึกษา  พ่อค้า  ประชาชน  สมาคม  สโมสร มูลนิธิ  พร้อมกัน  ณ  มณฑลพิธีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   โดยให้หน่วยงาน  วางพวงมาลาถวายราชสักการะ  ที่หน้าพระบรมรูปฯ  ประธานฯวางพวงมาลาถวายสักการะ    จากนั้น ประธานฯ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ปักธูปที่เครื่องบวงสรวงสังเวย พราหมณ์อ่านคำบวงสรวง  ประธานฯ กล่าวคำถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  จบแล้วดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  เป็นเสร็จพิธี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937