ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม 5ส
กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม 5ส
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 การประปาส่วนภาคสาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม 5 ส นำโดย นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี 4 และพนักงาน ร่วมทำกิจกรรม 5 ส ณ สถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส (ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ จากการเพิ่มกำลังผลิตจาก 2,000 ลบ.ม./ชม. เป็น 4,000 ลบ.ม./ชม.) เพื่อเป็นการดูแลสถานที่ทำงานของพนักงาน ให้มีความสะดวก สะอาดและ สุขลักษณะ สะสาง สร้างนิสัย อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะใน กปภ.สาขาปทุมธานี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937