ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงมอบน้ำดื่มสนับสนุนงานคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2559
กปภ.สาขาชุมพวงมอบน้ำดื่มสนับสนุนงานคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 21 เมษายน  2559 นำโดย นางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัดได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 240  ขวด  ให้แก่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เพิ้อรำไปแจกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานการประกวดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี  2559 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปรู้จักการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวงมากขึ้น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมทางสังคมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงกระชับสัมพันธ์ไมตรี และสร้างความสามัคคีกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ

........................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองรระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937