ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายกมอบน้ำดื่มบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์
กปภ.สาขานครนายกมอบน้ำดื่มบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่  11  เมษายน  พ.ศ.2559  การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก โดย นายกฤษณ์  ก้อนนาค  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ได้สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน  500  ขวด  ให้แก่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครนายก  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่  11-17  เมษายน  2559
............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937