ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงมอบน้ำดื่มสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการในเทศกาลสงกรานต์
กปภ.สาขาชุมพวงมอบน้ำดื่มสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการในเทศกาลสงกรานต์
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

             เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง โดย นางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง พร้อมหัวหน้างาน มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอชุมพวง เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937