ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาทรัพยากรบุคล และผู้เข้ารับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 1/59
กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาทรัพยากรบุคล และผู้เข้ารับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 1/59
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

             นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา   มอบหมายให้ นางอังสนา เจียมศรีวงศ์ ผช.ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ)  สาขาพระนครศรีอยุธยา ติดประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเชิดชาย มนชม หนง.ผลิต นางสิรินุช โกวพัฒนกิจ  หนง.อำนวยการ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้า-สัมพันธ์พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาทรัพยากรบุคล และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 1/59 จำนวนประมาณ 220 คน ในวันที่ 20 เมษายน 2559  เวลา  13.45 – 16.30 น.  ณ  บริเวณสถานีผลิตน้ำอยุธยา 2

              การศึกษาดูงานในครั้งนี้ นางอังสนา เจียมศรีวงศ์ ผช.ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา  ได้กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุป ภารกิจ ประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนกระทั่งปัจจุบัน และมอบหมายให้ นายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิต พร้อมทีมงาน บรรยาย ให้ความรู้ และตอบข้อซักถาม ต่าง ๆ ในระบบผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯ  ได้ให้ความสนใจศึกษา และสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ อย่างสนใจ ทำให้ การเข้าศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปีงบประมาณ 2559 ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างดียิ่ง

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937