ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาอ่างทอง พบลูกค้าในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน คร้้ืงที่ 1/2559
กปภ.สาขาอ่างทอง พบลูกค้าในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน คร้้ืงที่ 1/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ได้จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559 โดยการนำของ นายวรดี  ชินคชบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทองและพนักงาน  ออกให้บริการประชาชน ในการให้ความรู้เรื่องการประหยัดน้ำ, ซ่อมแซมระบบประปา,ติดกล่องใส่ใบแจ้งหนี้, และให้คำปรึกษาอื่น ๆ ที่ อ.โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง ทั้งหมด 3 จุด  ณ บริเวณหมู่บ้านหลังตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ,  ตลาดกมล และ หมู่บ้านเพชรโพธิ์ทอง สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก

................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937