ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธี “วันสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2559” ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน ๒๕๕๗ เวลา 13.30 น. ณ บริเวณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธี “วันสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2559” ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน ๒๕๕๗ เวลา 13.30 น. ณ บริเวณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายนคร ขอแนบกลาง นายพรหมนาถ นิจประกิจ  หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงาน  เข้าร่วมพิธี"วันสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2559 " ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน ๒๕๕๗  เวลา 13.30น. ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธี

นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพ่อเมืองกรุงเก่า สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประกอบพิธีการรดน้ำดำหัว และให้พรแก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ปลัดจังหวัดฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสมาคม สโมสร มูลนิธิ ชมรม และประชาชน หลังจากรดน้ำขอพร มีการเล่นน้ำกับช้างจากวังช้างอยุธยาแลเพนียด การรำวงแตรวงพื้นบ้าน การรำวงกลองยาว สร้างความสุข สนุกสนานพร้อมหน้า และภายในการมีบริการ อาหารจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย ฟรี  กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวด ติดตราสัญลักษณ์ กปภ. แช่เย็น พร้อมเจ้าหน้าที่มาบริการในงานนี้  จำนวน  1,500  ขวด สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน  และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ กปภ. ได้อย่างดียิ่ง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937