ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 08.30 ณ หมวดการทางบางปะอิน (ด่านเก็บเงินเก่า) ถนนสายเอเชีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 08.30 ณ หมวดการทางบางปะอิน (ด่านเก็บเงินเก่า) ถนนสายเอเชีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

     นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา และนายพรหมนาถ นิจประกิจ  หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจร   อันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559  เวลา 08.30  ณ  หมวดการทางบางปะอิน (ด่านเก็บเงินเก่า)  ถนนสายเอเชีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

     นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา และนายพรหมนาถ นิจประกิจ  หนง.ลูกค้าสัมพันธ์  เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจร   อันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน ร่วมป้องกันและการดูแลผู้บาดเจ็บในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559เวลา 08.30 ณ หมวดการทางบางปะอิน (ด่านเก็บเงินเก่า)  ถนนสายเอเชีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี  โดยผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ซึ่งระหว่างการร่วมพิธี  ธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยาได้พบปะ พูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการ และสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีแก่องค์กร

     นายประยูร  รัตนเสนีย์ กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 นี้ จะดูแลความปลอดภัยและให้บริการประชาชน  ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และใช้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นทางผ่านมุ่งสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยจะรณรงค์  ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน นี้  ภายใต้ชื่อ  "สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร"  เนื่องจากช่วงสงกรานต์  เป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจำนวนมากใช้รถ ใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิสำเนา  และพาครอบครัวท่องเที่ยว ทำให้มีปริมาณการใช้รถ ใช้ถนนสูงกว่าปกติ  และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  นอกจากนี้ ที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ แห่งนี้ ยังถูกกำหนดให้เป็นศูนย์บริการส่วนหน้าของจังหวัดฯ  เพื่อคอยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามจุดตางๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  พร้อมติดตามดูแลควบคุมการจราจรบนถนนสายหลักทั้งหมดของในจังหวัดฯ  เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงที
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937