ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ร่วมสนับสนุนการตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙
กปภ.สาขาธัญบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ร่วมสนับสนุนการตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ นางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบน้ำดื่มให้กับที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จำนวน ๗๐๘ ขวด เพื่อร่วมสนับสนุนการบริการเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มารับบริการ ณ จุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ รวม ๗ วัน และจุดบริการประชาชน รวม ๑๑ จุด ในพื้นที่ของอำเภอตลอด ๒๔ ชั่วโมง

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937