ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปักธงชัย ออกพบลูกค้าในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559
กปภ.สาขาปักธงชัย ออกพบลูกค้าในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ออกพบลูกค้าและประชาชนในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ บริเวณเขตจำหน่ายน้ำอำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยทีมพนักงานได้ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้านของลูกค้า จำนวน 5 ราย ให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาชำรุดภายในบ้าน จำนวน 4 ราย พร้อมนี้ยังได้ให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้านและวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด รวมถึงสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

............................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937