ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559
กปภ.ข.2 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

 เมื่อ วันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ โดยนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผอ.กปภ.ข.2 พร้อมด้วยผู้จัดการฯ และพนักงานในสังกัด ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2559 โดยจัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูป และพระแม่ธรณี พร้อมรดน้ำขอพรจากผอ.กปภ.ข.2 และนายจารึก ฤิทธิ์เดช ผจก.กปภ.สาขารังสิต(พ) เพื่อความเป็นสิริมงคลในปีใหม่ไทยนี้

 

  งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937