ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว พร้อมสรงน้ำพระแม่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี ๒๕๕๙
กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว พร้อมสรงน้ำพระแม่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี ๒๕๕๙
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


            การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) นำโดย นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการกปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการกปภ.สาขา หัวหน้างาน พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว สรงน้ำพระแม่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สำนักงาน กปภ.สาขาปทุมธานี โดยมีกิจกรรมสักการะพร้อมสรงน้ำพระแม่ธรณีฯ เพื่อเสริมสิริมงคลในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต พร้อมกันนั้นยังได้ร่วมรดน้ำขอพร ผู้จัดการ , ผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้างานของกปภ.สาขาปทุมธานีเพื่อเป็นการแสดงความเคารพในเทศกาลปีใหม่ไทย อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่แสดงความรักความสามัคคีภายในองค์กรอีกด้วยเมื่อวันที่ ๑๑  เมษายน ๒๕๕๙  ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี  

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937