ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันพุธที่ 6 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันพุธที่ 6 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


                 นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางอังสนา เจียมศรีวงศ์ ผช.ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายนคร ขอแนบกลาง หนง.บริการฯ และนายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และ  วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ในวันพุธที่ 6 เมษายน 2559  ณ ห้องประชุม 2  ชั้น 4  อาคาร 4  ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดย นายประยูร รัตนเสนีย์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานในพิธี

                  พิธีเริ่มขึ้นในเวลา  08.30 น. ราชการ ทหาร  ตำรวจ ตุลาการ  อัยการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด  องค์กรส่วนท้องถิ่น สมาคม สโมสร ชมรม มูลนิธิ และสถานศึกษา พร้อมกันบริเวณพิธี และวางพานพุ่มดอกไม้สด  ถวายราชสักการะ พระพุทธรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  จากนั้น ประธานวางพุ่มดอกไม้สด  ประธานกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา  ประธานและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม  พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก  เป็นอันเสร็จพิธี

                  วันจักรี คือ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย มาจนทุกวันนี้ "ราชวงศ์จักรี" เป็นราชวงศ์ ที่ปกครองประเทศไทย ต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชื่อของราชวงศ์จักรี มีที่มาจากบรรดาศักดิ์ "เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์" ตำแหน่งสมุหนายก ซึ่งเป็นตำแหน่งทางราชการที่พระองค์ (รัชกาลที่ 1) เคยทรงดำรงตำแหน่งมาก่อนในสมัยกรุงธนบุรี  คำว่า "จักรี" นี้ พ้องเสียงกับคำว่า "จักร" และ "ตรี" ซึ่งเป็นเทพอาวุธของพระนารายณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระแสงจักร และพระแสงตรี ไว้ 1 สำรับ และกำหนดให้ใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์จักรี สืบมาจนถึงปัจจุบัน ชื่อ"ราชวงศ์จักรี" ที่ถูกต้องและเป็นทางการคือ "จักรีบรมราชวงศ์"
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937