ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 ให้การสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.แก่กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง จ.สระบุรี เพื่อนำไปให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559
กปภ.ข.2 ให้การสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.แก่กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง จ.สระบุรี เพื่อนำไปให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1,200 ขวด แก่กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง จ.สระบุรี สำหรับนำไปใช้ให้บริการแก่ประชาชน ณ จุดรับแจ้งเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ที่จะถึงนี้ โดยมีนางอังคนา เนตรแสงทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไปเป็นผู้แทนมอบ


    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937