ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.เขต 2 ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด และสมุดปกอ่อน แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมพิธีมอบศูนย์การเรียนรู้ทีวีดิจิตอล ณ โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ จ.พระนครศรีอยุธยา
กปภ.เขต 2 ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด และสมุดปกอ่อน แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมพิธีมอบศูนย์การเรียนรู้ทีวีดิจิตอล ณ โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ จ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 480 ขวด และสมุดปกอ่อนจำนวน 200 เล่ม แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมพิธีมอบศูนย์การเรียนรู้ทีวีดิจิตอล ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนางอังคนา เนตรแสงทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป กปภ.ข.2 เป็นผู้แทนมอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กและคนในชุมชน ซึ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ กปภ.ได้เป็นอย่างมาก
......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937