ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขามวกเหล็ก เข้าร่วมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
กปภ.สาขามวกเหล็ก เข้าร่วมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก นำโดยนายจินดาพล กลิ่นเพชร ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559  ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 360 ขวด เพื่อนำไปใช้ให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ผู้จัดการฯและพนักงานในสังกัด กปภ.สาขามวกเหล็ก ยังได้ร่วมทำความสะอาดบริเวณลำน้ำคลองมวกเหล็กอีกด้วย
............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937