ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน 2559 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน 2559 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)  โดย  นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นางอังสนา เจียมศรีวงศ์ ผช.ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นายนคร ขอแนบกลาง หนง.บริการฯ และนายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ เข้าร่วมงานวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี 2559  ในวันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน 2559  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)  โดย นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี
          พิธีการในวันนั้น แบ่งออกเป็นสามช่วง ช่วงที่ ๑  เริ่มขึ้น ในเวลา ๐๖.๓๙ น. บริเวณศาลหลักเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบพิธีไหว้ศาลหลักเมือง ช่วงที่ ๒  ในเวลา  ๐๗.๐๙  น. บริเวณอยุธยามหาปราสาท  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ประกอบพิธีสักการะ และบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)  ช่วงที่ ๓ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) เป็นพิธีถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน  ๔๑๗ รูป และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937